Προσφορά Εργασίας Για οδοντιάτρους

Ομιλητής

Dr. Costa Nicolopoulos

BDS, cum laude, FFD (SA) Specialist Oral & Maxillofacial Surgeon

Dr. Costa Nicolopoulos

Σύντομο Βιογραφικό

BDS, cum laude, FFD (SA) Specialist Oral & Maxillofacial Surgeon

Dr. Costa qualified BDS, cum laude, as dentist in 1984 receiving numerous Awards including the Gold Medal of the Dental Association of South Africa. In 1990, he completed his 4 year postgraduate Maxillo-Facial & Oral Surgery Training at Wits University. In 1998, he became an ICOI Diplomate. He is Director of the Branemark Osseointegration Center-Dubai

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

31

Μαρτίου

2020

20:00 Ώρα Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

31

Μαρτίου

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

03

Απριλίου

2018

20:00 Ώρα Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

03

Απριλίου

2018

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

14

Δεκεμβρίου

2017

18:00 Ώρα Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

14

Δεκεμβρίου

2017

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

11

Οκτωβρίου

2017

20:00 Ώρα Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

11

Οκτωβρίου

2017

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Μοιραστείτε το