Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Dr. Heea Yang

Dr. Heea Yang

Dr. Heea Yang

Σύντομο Βιογραφικό

Dr. Heea Yang expertise spans body-centered counseling with movement & creative arts, mindfulness and meditation, emotional and mental coaching. She attained her PhD in Counseling and Coaching at the Yonsei University of Seoul in South Korea where she directed her Healing Art Institute that specialized in stress management and coaching for business top managers and as well creative art healing programs for parents and kids. She moved to Italy in recent years and she is now directing Carpe Diem, a counseling and coaching center aiming to support individuals in their whole person development.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

28

Φεβρουαρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2024

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το