Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Dr. Itay Mishaeloff

Dr. Itay Mishaeloff

DDS

Dr. Itay Mishaeloff

Σύντομο Βιογραφικό

In 2003, Dr. Itay Mishaeloff earned his doctorate from Semmelweiss University in Budapest, Hungary. He currently owns a full-time dental practice in Tel Aviv, where he focuses on conservative dentistry, particularly composite bondings.
Having established his own private clinic, Dr. Mishaeloff had the opportunity to develop groundbreaking techniques.
This enabled him to provide better, faster and minimally invasive cosmetic dentistry, while increasing both patient satisfaction and the clinic’s revenue.
An innovator to his core, Dr. Mishaeloff’s mission is to shape the future of dentistry by providing dentists with better, faster, and more reliable solutions. Itay is a member of the dental association of Israel. He is the inventor, co-founder and CEO of IVENEER LTD.
Dr. Itay is IVENEER’s foremost national and international spokesperson and KOL.
When not practicing dentistry, Dr. Itay and his wife Lena are busy raising their four children.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

28

Ιουνίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το