Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Magdalena Przybysz

Magdalena Przybysz

Magdalena Przybysz

Σύντομο Βιογραφικό

Magdalena Przybysz graduated (DDS) from the Medical University of Gdansk, Poland in 2003. In 2017, she completed the ITI Implantology Curriculum in Basel, Switzerland. As one of the first in Poland, in 2022 she completed a postgraduate program in the use of Lasers in Dentistry (EMDOLA) and obtained her Master of Science (MSc) from five European universities. Participant of many congresses in Poland and abroad.
She is passionate about new technologies, and she deals with comprehensive prosthetic and surgical planning. In the field of implantology she performs navigated surgery and gingival surgery. She puts her knowledge and passion into practice both when working with patients or conducting training for younger colleagues. Constantly looking for more.
Privately, she is the mother of two teenagers, smiling and infecting people around her with energy.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

29

Ιανουαρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2024

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το