Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Prof. Frauke MÜLLER

Prof. Frauke MÜLLER

Σύντομο Βιογραφικό

Prof Dr. med. dent. Dr. hc.
University of Geneva
Division of Gerodontology and Removable Prosthodontics

Frauke MÜLLER is professor and chair for gerodontology and removable prosthodontics at the University Clinics of Dental Medicine at the University of Geneva, Switzerland. She received her dental degrees in Bonn, Germany and spend several years at the London Hospital Medical College, England. Frauke Müller has been President of various learned Societies. She co-edited the ITI Treatment Guide no 9 on “Implant therapy in the Geriatric Patient” and the textbook “Oral Healthcare and The Frail Elder”. In 2013 she was awarded the IADR Distinguished Scientist Award in Geriatric Oral Research, in 2019 an Honorary Doctorate from the University of Thessaloniki. Her research activity is mainly related to gerodontology, oral function as well as complete and implant prosthodontics.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

15

Οκτωβρίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το