Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

15

Οκτωβρίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Registration procedures, Esthetic try-in, Delivering of Complete Dentures

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

15

Οκτωβρίου

,

2022

Ώρα:

13:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλήτρια:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Φόρμα Εγγραφής

Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future.

logo-epa

Mutlu-ÖzcanWebinar Coordinator:
Mutlu Özcan Prof. Dr. Dr. h.c., PhD
EPA Honorary Secretary


Abstract:

Progress in prevention and the treatment of oral disease lead tooth loss occurring later in life. Hence today’s edentulous patients require complete dentures at a more and more advanced age. Registration procedures need to take into consideration the decreased motor control and the diminished neuroplasticity. Furthermore, unfavourable anatomical conditions, like an advanced ridge resorption, make the securing of the bite template more difficult. Central bearing point registrations load the templates in a central location and are therefore self-centring. However, they can only be used if a reconstruction in centric occlusion is aimed at. For the older patient with reduced neuroplasticity, adaptation to a new jaw relation is often no longer possible. Here, duplication techniques help to adopt the previous, successfully adapted occlusion, which is also called convenience occlusion. During the aesthetic try-in, it is particularly important to agree with the patient whether they want a stereotypical white tooth appearance or whether they prefer an appearance that looks as if their own teeth have survived. Here, the patient has the final say after being informed of the effect of their decision. When delivering the denture, it is particularly important to moderate the patient’s expectations and to formulate clear instructions in order to obtain a wearing behaviour that is favourable from a hygienic point of view. During the adaptation phase to the new denture, the elderly patient should be closely monitored in any case.

Φόρμα Εγγραφής

Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Prof. Frauke MÜLLER

Φόρμα Εγγραφής

Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα