Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Prof. Niklaus P. Lang

Prof. Niklaus P. Lang

Prof. Niklaus P. Lang

Σύντομο Βιογραφικό

Professor Emeritus, University of Berne, Switzerland, Chairman 1980-2008; Professor of Implant Dentistry, The University of Hong Kong 2008-2012,
Dr. odont. h.c., Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2011, Honorary Professor University of Aarhus, Denmark 2006-2011; Odont. Dr. h.c., University of Gothenburg, Sweden, 1997; Honorary Fellow RCPS Glasgow, 1995; Dr. odont. h.c., University of Buenos Aires, Argentina, 1994; Dr. odont. h.c., University of Athens, Greece, 1989; PhD, University of Berne, 1978; Master of Science in Periodontics, University of Michigan, Ann Arbor, 1975; Dr. med. dent., University of Berne, 1970;
Honorary Professor: The University of Hong Kong 2013-2019, University College London 2012 -, University of Zürich 2013 -, Honorary Research Consultant National Dental Centre of Singapore 2013-2021
Guest Professor University of Otago, Dunedin, New Zealand, 2008, National University of Singapore, 2002, 2004, 2007, 2009, 2013, 2016, 2019; University of Michigan, USA, 2005, University of Göteborg, Sweden, 2000, University of Queensland, Brisbane, Australia, 1999/2000, University of Aarhus, Denmark, 1994, The University of Hong Kong, 1994, University of Texas, Health Science Center at San Antonio, Texas, USA, 1986; Professor Extraordinario, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, Mexico, 1980.
Published over 730 articles in peer-reviewed scientific journals and several textbooks (h-Index: 107). Over 3500 lecturs in 5 continents. Editor-in-chief emeritus: Clinical Oral Implants Research 1990-2016,
Honorary member of: the American Academy of Periodontology AAP, the Danish, German, Helenic, Italian, Lithuanian, Slovenian, SouthAfrican and Swiss Societies of Periodontology, Danish Society for the Study of Periodontology, Italian Society of Osseointegration, International Team of Implantology (ITI), Australian-New Zealand Academy of Periodontology (ANZAP), Ukrainian Academy of Periodontology (UAP)
German Society of Implantology (DGI). Platinum medal of the Spanish Society of Periodontology and Implant Dentistry SEPA, Distinguished Scientist Award of the EFP 2015, Honorary member of the British Society of Periodontology (BSP), Norton M. Ross Award for Excellence in Clinical Research of the American Dental Association, 15. 06. 2021

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

12

Ιουνίου

13:00 Ώρα Ελλάδος

2021

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το