Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

7.8

Νοεμβρίου

08:45

2020

Ολοκληρώθηκε

Laser Safety in Dental Practice- Lasers in Restorative Dentistry- Photobiomodulation

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο, Κυριακή

,

7.8

Νοεμβρίου

,

2020

Ώρα:

08:45

Διάρκεια:

Full Days

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

12 Μόρια Μ.Ε.Ε.Ο.

To Webinar περιλαμβάνει 2 ημέρες

Σημείωση: Για να παρακολουθήσετε και τις 2 ημέρες των Webinar αρκεί να γραφτείτε μία μόνο φορά

Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020
(Ώρα 08:45 – 17:30)
Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2020
(Ώρα 09:00 – 15:30)

Θέματα που θα αναπτυχθούν – Syllabus
• Basic principles of laser generation and review of laser technology
• Emission characteristics of different types of equipment
• Laser-tissue interaction mechanisms
• Laser hazard classification
• Meaning of associated warning
• Penetration of light of different wavelengths through skin and eye
• The concept of Maximum Permissible Exposure and Nominal Ocular Hazard Distance
• Personal protection measures including eye protection
• Hazards to eye and skin from accidental exposure
• Hazards to the patient, e.g. endotracheal tube ignition
• Incidental hazards, including electrical, fire explosion and plume emission
• How to deal with an adverse event or accidental exposure
• Laser safety management including Laser Protection Adviser, Laser Protection Supervisor (LSO), Local Rules and Controlled Area
• Relevant legislation, standards and guidelines

Όσοι παρακολουθήσουν online και θέλουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση (LSO):
Θα διεξαχθούν εξετάσεις εντός του Νοεμβρίου 2020 με κόστος 200€. Θα ενημερωθείτε με e-mail.

Πιστοποίηση του Τεχνικού Ασφαλείας Laser (LSO)
Η πιστοποίηση του Τεχνικού Ασφαλείας του σεμιναρίου καλύπτει τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (ΕΕ οδηγία EN / IEC 60825-1 και ANSI Z136.3, στην Ελλάδα ΠΔ 82 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/1,9,2010), για την ασφαλή χρήση των συσκευών Laser στο ιατρείο. Χορηγείται μετά από εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που διεξάγονται στη λήξη του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου.
Πληροφορίες: www.helsola.gr
Δηλώσεις συμμετοχής: ALL ABOUT TRAVEL Λούμου Μαρία, τηλ +30 21 0331 9401, info@allabouttravel.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar αποστέλλονται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 70% του webinar ανά ημέρα.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα