Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

16

Νοεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε

Single-Versus Multiple- Visit Endodontic Treatment: Advantages and Disadvantages that Can Affect our Decision Making.

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

16

Νοεμβρίου

,

2021

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD's + Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Οδοντιατρικός Σύλλογος Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας (ΕΘ) σε μια ή σε πολλαπλές συνεδρίες έχει γίνει αρκετές φορές αντικείμενο συζητήσεων. Το πως ο αριθμός συνεδρίων που θα χρειαστούν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα μεταξύ των κλινικών. Οι απόψεις διίστανται σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη.

Ένας σημαντικός παράγοντας που παλαιότερα επηρέαζε τον αριθμό των συνεδρίων για τις Ε.Θ ήταν ο χρόνος που χρειαζόταν για την ολοκλήρωση τους .Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των τεχνικών, υλικών και εργαλείων στον τομέα της Ενδοδοντολογίας έχει αρχίσει να γίνεται μια μεταστροφή όσον αφορά τον αριθμό των συνεδριών που χρειάζεται ένας κλινικός. Η χρήση καινούριων μέσων τρισδιάστατης απεικόνησης όπως η Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης (CBCT) καθώς επίσης και η χρήση μεγεθυντικών συσκευών (οδοντιατρικές λούπες και μικροσκόπιο) έχει μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο θεραπείας με αποτελέσμα να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της ΕΘ σε μια συνεδρία.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υπάρχουν και στους δυο τρόπους αντιμετώπισης. Παράγοντες όπως η ικανότητα και εμπειρία του κλινικού, η κατάσταση του δοντιού πριν την ΕΘ (ζωτικότητα, συμπτωματολογία, παρουσία οιδήματος), η ύπαρξη ικανοποιητικού χρόνου (από την πλευρά του ασθενούς και του ιατρού), το ιατρικό ιστορικό, η ανατομία του δοντιού και βιολογικοί παράγοντες είναι καθοριστικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων.

Η παρουσίαση αυτή θα αναλύσει την βιβλιογραφία και θα συμπεριλάβει παραδείγματα και δεδομένα από την κλινική ασκηση που μπορούν να βοηθήσουν στον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν τα διαφορά περιστατικά με προβλεψιμότητα. Τέλος θα συζητηθεί η αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ή επιπλοκών που μπορεί να σχετίζονται με την επιλογή του ενός η του άλλου τρόπου θεραπείας.

Το webinar πραγματοποιείται στα πλάισια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts”

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης με 1.5 CPD Credit Hours και πως γίνεται η Μοριοδότηση του Webinar
Για το συγκεκριμένο webinar λαμβάνεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με 1.5 CPD Hours. Επιπλέον ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, και διδακτικών μονάδων είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 90% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα