Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

14

Απριλίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Η Αναγκαιότητα Ψηφιακών Λύσεων στις Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

14

Απριλίου

,

2021

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

uguide
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ομάδα Uguide είναι μια ομπρέλα εξειδικευμένων επαγγελματιών του χώρου της οδοντιατρικής και της οδοντικής τεχνολογίας απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο που προσφέρουν υπεύθυνα και αξιόπιστα υπηρεσίες:
• Σχεδιασμού χειρουργικού πλάνου οδοντικών εμφυτευμάτων
• Σχεδιασμού και κατασκευής χειρουργικού οδηγού προσθετικά καθοδηγούμενου
• Σχεδιασμού και κατασκευής προσωρινών προσθετικών εργασιών άμεσης φόρτισης
• Σχεδιασμού και κατασκευής τελικών προσθετικών εργασιών
Θα αναλυθεί η αναγκαιότητα ψηφιακών λύσεων στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, καθώς και η φιλοσοφία και το προφίλ της ομάδας.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα