Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

10

Ιουνίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Effect of Implant Diameters, Positions, and Angulations in 2-implant Mandibular Overdentures: Biomechanical and Clinical Behavior

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

10

Ιουνίου

,

2023

Ώρα:

13:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

European Prosthodontic Association – EPA

Mutlu-Özcan

Webinar Coordinator:
Prof. Mutlu Ozcan
Prof. Dr. Dr. h.c., PhD, EPA Honorary Secretary
Abstract:

The 2-implant retained overdentures (2IMO) are a popular treatment for edentulous mandible. Experts’ consensus suggested that the minimum standard of care for an edentulous mandible is 2IMO. However, the standard guidelines or protocols are lacking for 2IMO regarding the positions, angulations, and diameter of the implants. This presentation collectively describes research investigating the influence of different implant diameters, positions, and angulations on stress and strain patterns, on retentive strength, and on crestal bone loss. A 3D FEA study evaluated the effect of varying implant diameters, positions, and angulations on the stresses and strain patterns in 2IMO. An in-vitro study using the 3D printed simulation evaluated the effects of varying implant positions and angulations on the retentive strength of 2IMO using the Locator attachments. And the prospective clinical study was conducted to find out the correlations between different implant positions and crestal bone loss & between inter-implant distance and the crestal bone loss in 2IMO patients with immediate loading protocols at 1-year follow up.

At the end of the presentation the participants would be able to:
1. understand the stress and strain patterns of 2IMO with varying implant positions and angulations
2. understand the retentive strength of 2IMO with varying implant positions and angulations
3. appraise the correlation of implant positions and crestal bone loss in 2IMO.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του webinar απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης από την European Prosthodontic Association – EPA. Λαμβάνετε το πιστοποιητικό μέσω email από 2 έως 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Dr. Pravinkumar G. Patil

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα