Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

08

Ιουλίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Dental Implantology Throughthe Ages – Visionary Conceptsfor the Next Decade

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

08

Ιουλίου

,

2023

Ώρα:

13:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Minimally invasive reconstructive strategies for implant rehabilitation in the aesthetic zone"

European Prosthodontic Association – EPA

Prof. Argirios Pissiotis

Webinar Coordinator:
Prof. Argirios Pissiotis
Abstract:

The development of a digital workflow based on new medical 3D-devices has changed the world of dental treatment. Based on the history of digital dentistry and the development of the digital workflow it will be shown, that these new tools have led directly to surgical innovations like development of new surgical devices as laser osteotomy or producing 3D-printed dental implants to achieve big improvements of the esthetic and functional results in oral rehabilitations. But optimizing the treatment result faces an increasing complexicity of the treatment workflow; increasing costs are an additional side effect. Innovations have created not only new possibilities, but also new problems and hazards which leads to the demand not only to develop other new technologies, but also to include more and more fundamental biological principals in reconstructive augmentative oral surgery. Out of this, innovative augmentative surgival techniques have been developed like using dentinum for block augmentation or using the forces being generated by orthodontic extrusion to stimulate bone growth. Out of the presentation it should be get clear, that the goal should be to imitate nature more and more and not to replace biological approaches by technical ones. As a consequence of such a paradigm old techniques like osseofixation could get a revival and could be an alternative to osseointegration. But if it get possible to use new digital technologies on the base and combined with physiologic principles, then also new application fields could be established for the benefit of the patients. New possibilities of 3D-operation planning and CADCAM-based manufacturing of patient-specific implants in dental implantology will be presented. And by this, even in complex patients who could not be treated up to now implantological restorations will be made possible combining 3D-technologies with biological support by autologous blood concentrates and nutritional supplements.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του webinar απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης από την European Prosthodontic Association – EPA. Λαμβάνετε το πιστοποιητικό μέσω email από 2 έως 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Minimally invasive reconstructive strategies for implant rehabilitation in the aesthetic zone"

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Prof. Dr.mult. Robert Sader

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Minimally invasive reconstructive strategies for implant rehabilitation in the aesthetic zone"

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα