Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

25

Νοεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Αθλητικοί προστατευτικοί νάρθηκες. Από το Α έως το Ω.

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

25

Νοεμβρίου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως Αθλητική Οδοντιατρική ορίζεται ο κλάδος εκείνος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των τραυματισμών και άλλων βλαβών που προκύπτουν στο Στοματογναθικό Σύστημα ως συνέπεια της αθλητικής δραστηριότητας. Στην εποχή μας οι αθλητικές δραστηριότητες τόσο σε ερασιτεχνικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς . Εκτός από τα προφανή οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγειά των αθλούμενων , δυστυχώς συχνά εμπεριέχουν και κινδύνους .Οι κίνδυνοι συνίστανται τόσο σε ενδεχόμενους τραυματισμούς ως αποτέλεσμα της αθλητικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στα αθλήματα επαφής, όσο και σε σημαντικές επιπτώσεις σε επίπεδο στοματικής υγείας, ειδικά σε ότι αφορά στους κορυφαίους αθλητές.

Η συμβολή των αθλητικών προστατευτικών ναρθήκων στην πρόληψή των αθλητικών οδοντικών τραυματισμών είναι επαρκώς τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά. Η επιλογή εν τούτοις του κατάλληλου νάρθηκα συχνά προκαλεί προβληματισμό στον οδοντίατρο και σύγχυση στον αθλούμενο, ο οποίος δυσκολεύεται να καταλάβει τις διαφορές ανάμεσα στους μερικώς προσαρμοζόμενους και τους εξατομικευμένους αθλητικούς νάρθηκες.
Στο webinar θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε τύπου νάρθηκα και θα περιγραφούν αναλυτικά όλα τα στάδια για την κατασκευή και παράδοση στον ασθενή μας ενός άριστου εξατομικευμένου νάρθηκα.

Υποστηρικτές

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Ευάγγελος Λοΐζος
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα