Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

06

Νοεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2019

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Εκπλήρωση των αισθητικών απαιτήσεων της πρόσθιας περιοχής

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

06

Νοεμβρίου

,

2019

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αποκατάσταση της πρόσθιας αισθητικής περιοχής αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τον αποκαταστατικό οδοντίατρο, καθώς έχει να λάβει υπόψη πολλές σημαντικές παραμέτρους, όπως τη γραμμή των χειλέων, τη γραμμή του γέλιου, τον ουλικό βιότυπο, τα παρακείμενα δόντια, την εναπομείνουσα οδοντική ουσία, τη ζωτικότητα ή μη του δοντιού, την ανάγκη ή μη χρήσης ενδορριζικού άξονα, την ικανοποιητική υποστήριξη των χειλέων, τον τομικό οδηγό, το λειτουργικό φάκελο, τον τύπο της αποκατάστασης, καθώς και το υλικό της αποκατάστασης. Πολύ σημαντική είναι η χρήση ενός υλικού που μιμείται την οπτική συμπεριφορά των φυσικών δοντιών, όχι μόνο τη χρωματική οικογένεια, την πυκνότητα και τη φωτεινότητα, αλλά και την επιφανειακή υφή. Πολύ μεγάλη σημασία έχουν επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παρακείμενων δοντιών , έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η αναζήτηση ενός υλικού που παρουσιάζει οπαλινότητα, φθορισμό και παρόμοια απορρόφηση, διάχυση, αντανάκλαση και μετάδοση με τα φυσικά δόντια οδήγησε στην κατασκευή διαφόρων κεραμικών συστημάτων. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό ο αποκαταστατικός οδοντίατρος να κατανοήσει τις αρχές που διέπουν τη σωστή παρασκευή των δοντιών, τη βιολογική απόκριση, τις οπτικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συστήματος, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η σωστή επιλογή και η σωστή χρήση αυτών. Η μελέτη λοιπόν της σύγχρονης βιβλιογραφίας και η εξαγωγή αντικειμενικών χρήσιμων στοιχείων θεωρείται πολύ σημαντική για ένα μακρόχρονο αποτέλεσμα. Το ίδιο σημαντική θεωρείται και η κατάρτιση ενός σωστού σχεδίου θεραπείας, η συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες και η επικοινωνία με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι πάντα ένα βιολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα που θα ενσωματώσει αρμονικά τα προσωπικά και οδοντικά στοιχεία του κάθε ασθενούς.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα