Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

06

Οκτωβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Αναγνώριση και αποφυγή λαθών κατά την αναλογική και ψηφιακή αποτύπωση

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

06

Οκτωβρίου

,

2021

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πλειοψηφία των αποτυπωμάτων που φτάνουν στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια παρουσιάζουν λάθη, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των τελικών αποκαταστάσεων.
Είναι απαραίτητο ο κάθε οδοντίατρος να ξέρει να “διαβάζει” το τελικό αποτύπωμα και να αξιολογεί την αρτιότητά του. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να μπορεί να αναγνωρίσει τις αιτίες μιας αποτυχίας. Τα περισσότερα λάθη γίνονται, προφανώς, κατά τη φάση της αποτύπωσης. Εξίσου όμως σημαντικά σφάλματα γίνονται πριν και μετά την καθεαυτή διαδικασία. Τα πρώτα αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό το ρίσκο αστοχίας, ενώ τα τελευταία μπορεί να οδηγήσουν σε παραμορφωμένες αποκαταστάσεις.
Τα πιο συνηθισμένα λάθη επηρεάζουν εξίσου την αναλογική και την ψηφιακή μέθοδο. Η ενδοστοματική σάρωση, σε σχέση με τη χρήση υλικών, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, δυσκολίες αλλά προσφέρει και διευκολύνσεις. Είναι σίγουρα ένα εργαλείο που θα εκτοπίσει σε μεγάλο βαθμό τα συμβατικά αποτυπώματα.
Στόχος του webinar είναι να ταυτοποιηθούν τα πιο κοινά προβλήματα κατά την αποτύπωση και να αναλυθούν οι τρόποι αποφυγής τους.

Υποστηρικτές

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης ΣΟΘ 3Μ

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα