Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

21

Σεπτεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

ΈΜΦΡΑΞΗ Ι – Η Έμφραξη του Συστήματος των Ριζικών Σωλήνων. Σύγχρονες Μεθοδολογίες, Ενδείξεις, Περιορισμοί.

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

21

Σεπτεμβρίου

,

2021

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD's + Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H τρισδιάστατη κι ερμητική έμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Η ολοκλήρωση του σταδίου της χημικομηχανικής επεξεργασίας και η απολύμανση του συστήματος των ριζικών σωλήνων είναι απαραίτητο να ακολουθείται από την πλήρη έμφραξη αυτών. Η έμφραξη των ριζικών σωλήνων είναι αναγκαίο να εκτείνεται σε όλο το μήκος αυτών, μέχρι την ακρορριζική στένωση και να μην θίγει τους περιακρορριζικούς ιστούς. Σκοπός της παρουσίασης αποτελεί η αναλυτική περιγραφή των κυριότερων σύγχρονων μεθοδολογιών της έμφραξης του συστήματος των ριζικών σωλήνων. Θα γίνει αναφορά σε τεχνικές, μέσα, συσκευές, φυράματα, και σύγχρονες μεθόδους διαμέσου και οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών κι ακτινογραφιών από κλινικά περιστατικά.

1. Έμφραξη των ριζικών σωλήνων: Γιατί, πότε και πώς.
2. Τεχνική μονού κώνου, πλάγια συμπύκνωση ή τεχνική θερμαπλαστικοποιημένης γουταπέρκας;
3. Επιλογή/εξατομίκευση τεχνικής ανά περιστατικό ή χρήση μιας τεχνικής για κάθε περίπτωση; Αναφορά σε ειδικά περιστατικά.
4. Δυνατότητες και περιορισμοί των σύγχρονων υλικών έμφραξης των ριζικών σωλήνων
5. Υπάρχει το ιδανικό φύραμα έμφραξης ριζικών σωλήνων; Αναφορά στις ιδιότητες των σύγχρονων φυραμάτων
6. Υπάρχει κλινική σημασία ή όφελος από την έμφραξη παράπλευρων ριζικών σωλήνων, ακρορριζικών διχασμών και ακρορριζικών “δέλτα”;
7. Ανάλυση τεχνικής με χρήση βιοεπαγωγικών υλικών και ιδιότητες αυτών

Αυτά αποτελούν κάποια από τα θέματα που θα αναλυθούν στο εν λόγω webinar

Το webinar πραγματοποιείται στα πλάισια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts”

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης με 1.5 CPD Credit Hours και πως γίνεται η Μοριοδότηση του Webinar
Για το συγκεκριμένο webinar λαμβάνεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με 1.5 CPD Hours. Επιπλέον ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, και διδακτικών μονάδων είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 90% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα