Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

19

Σεπτεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Η ανατομία της εγγύς ρίζας των 1ων μονίμων γομφίων της άνω και της κάτω γνάθου. Εντοπισμός 2ου εγγύς παρειακού κι εγγύς μέσου ριζικού σωλήνα. Εφιάλτης ή προβλέψιμη διαχείριση;

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

19

Σεπτεμβρίου

,

2023

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD's + Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων Οδοντιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου CPD Certified Hours

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η γνώση της ανατομίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διαχείριση από ενδοδοντικής πλευράς κάθε περιστατικού. Η κατάλληλη ακτινογραφική αξιολόγηση προεπεμβατικά και κυρίως η δυνατότητα επισκόπησης του υποπολφικού τοιχώματος υπό κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και μεγέθυνσης διεπεμβετικά, αποτελούν τα κύρια αίτια που οδήγησαν στην αύξηση των ποσοστών ανεύρεσης του δεύτερου εγγύς παρειακού (ΕΠ2) ριζικού σωλήνα και του εγγύς μέσου (ΕΜ) ριζικού σωλήνα των πρώτων μονίμων γομφίων της άνω και της κάτω γνάθου αντίστοιχα, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Θα αναλυθούν με βάση την διεθνή βιβλιογραφία, τα ποσοστά αυτά κι επιμέρους παράγοντες που καθορίζουν την διακύμανση στην διαμόρφωση αυτών των ποσοστών, όπως η ηλικία και οι προηγούμενες οδοντιατρικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί το συγκεκριμένο δόντι. Μέσα από την παρουσίαση κλινικών περιστατικών και οπτικοακουστικού υλικού, θα αναπτυχθούν οι βασικές τεχνικές εντοπισμού του στομίου του ΕΠ2 και ΕΜ ριζικών σωλήνων, καθώς και η βασική διαχείριση της επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων αυτών.

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον αφορά την συχνότητα ανεύρεσης του ΕΠ2 και του ΕΜ ριζικών σωλήνων στους πρώτους μόνιμους γομφίους άνω και κάτω γνάθου.
2. Προ και μετεπεμβατική αξιολόγηση της ύπαρξης ΕΠ2 και ΕΜ ριζικών σωλήνων.
3. Η χρήση της αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (CBCT) για τον εντοπισμό του ΕΠ2 και του ΕΜ ριζικού σωλήνα.
4. Η σημασία των μέσων οπτικής μεγέθυνσης για τον εντοπισμό των στομίων του ΕΠ2 και του ΕΜ ριζικών σωλήνων.
5. Η ηλικία και οι προηγούμενες οδοντιατρικές επεμβάσεις επηρεάζουν την συχνότητα ύπαρξης/ανεύρεσης των ΕΠ2 κι ΕΜ ριζικών σωλήνων;
6. Τεχνικές και μέσα για τον εντοπισμό των στομίων των ΕΠ2 κι ΕΜ ριζικών σωλήνων.
7. Προετοιμασία κι επεξεργασία των ΕΠ2 κι ΕΜ ριζικών σωλήνων.
8. Υπάρχουν κλινικές συνέπειες από τον μη εντοπισμό κι επεξεργασία κι έμφραξη των ΕΠ2 κι ΕΜ ριζικών σωλήνων κι από ποιες επιμέρους παραμέτρους καθορίζονται οι συνέπειες αυτές;

Αυτά αποτελούν κάποια από τα βασικά θέματα που θα αναλυθούν στο εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο.

Υποστηρικτές

Soth Dental coltene

Το webinar πραγματοποιείται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts”

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης με 1.5 CPD Credit Hours και πως γίνεται η Μοριοδότηση του Webinar
Για το συγκεκριμένο webinar λαμβάνεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με 1.5 CPD Hours. Επιπλέον ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, και διδακτικών μονάδων είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Φώτιος Δ. Παλαμιδάκης

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα