Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

23

Ιανουαρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2019

Νέο Live Webinar

Η Ολική Οδοντοστοιχία στην απορροφημένη κάτω γνάθο

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

23

Ιανουαρίου

,

2019

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Περίληψη Webinar:
Η προσθετική αντιμετώπιση της απορροφημένης νωδής κάτω γνάθου εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση για τον κλινικό οδοντίατρο. Αν και η σύγχρονη επιεμφυτευματική προσθετική διευκολύνει (επιεμφυτευματική οδοντοστοιχία συγκρατούμενη σε δύο εμφυτεύματα στην περιοχή των κυνοδόντων) παρέχοντας συγκράτηση στην ολική οδοντοστοιχία της κάτω γνάθου μέσω των συνδέσμων των εμφυτευμάτων, η λύση αυτή δεν είναι οικονομικά εφικτή για πάρα πολλούς ολικά νωδούς ασθενείς. Ο κλινικός οδοντίατρος είναι συνεπώς υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει περιστατικά ολικά νωδών ασθενών με πολύ απορροφημένη υπολειμματική ακρολοφία στην κάτω γνάθο. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιασθεί ένα πρωτόκολλο κλινικής αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών με ανάλυση της ανατομίας της κάτω γνάθου και των μαλακών ιστών που την περιβάλουν, Θα συζητηθεί ο τρόπος που μπορεί να κατασκευασθεί η ολική οδοντοστοιχία έτσι ώστε οι διάφοροι ανατομικοί ιστοί να συμβάλλουν στην στήριξη, την συγκράτηση και την οριζόντια σταθερότητα της ολικής οδοντοστοιχίας της κάτω γνάθου.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα