Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

09

Ιουνίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Διαχείριση των Ριζικών Σωλήνων με Οβάλ Διατομή κατά την Ενδοδοντική Θεραπεία: Βιβλιογραφικά Δεδομένα & Κλινικές Συμβουλές.

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

09

Ιουνίου

,

2021

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια + 1,5 CPD Credit Hours

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί οδοντιατρική πράξη υψηλών απαιτήσεων. Προϋποθέτει έγκαιρη αναγνώριση της μορφολογίας της πολφικής κοιλότητας, κατανόηση της αλληλεπίδρασης τεχνολογικών μέσων και υλικών με το βιολογικό περιβάλλον και απαιτεί μεγάλη κλινική δεξιότητα. Μία συνθήκη ικανή να απειλήσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι η έντονα αποπλατυσμένη σε διατομή μορφολογία (οβάλ διατομή), καθώς μπορεί να υπονομεύσει τη χημικομηχανική επεξεργασία αλλά και να δυσχεράνει την ακόλουθη έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Η σύγχρονη έρευνα εξετάζει λύσεις για την καλύτερη επαφή των εργαλείων με τα τοιχώματα, την αποτελεσματικότερη δράση των υγρών διακλυσμού και την επίτευξη ερμητικής έμφραξης σε τρεις διαστάσεις. Ο στόχος αυτής της διαδικτυακής παρουσίασης είναι να ανασκοπήσει τα σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα, ώστε να αναδείξει κλινικούς προβληματισμούς και να προτείνει θεραπευτικές επιλογές.

Το webinar πραγματοποιείται στα πλάισια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts”

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης με 1.5 CPD Credit Hours και πως γίνεται η Μοριοδότηση του Webinar
Για το συγκεκριμένο webinar λαμβάνεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με 1.5 CPD Hours. Επιπλέον ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, και διδακτικών μονάδων είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 90% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Σώρος Κωνσταντίνος
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα