ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Δωρεάν Οδοντιατρικά Webinars

Live Surgery “All-on-6 Implants with Osseodensification technique”

Χειρουργική Ομάδα: Dr. Costa Nicolopoulos BDS, FFD (SA) Specialist Oral & Maxillofacial Surgeon, Dr. Petros Yuvanoglu D.M.D. Prosthodontist (TUFTS U.S.A.)