Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

10

Ιουνίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε

Clinical Evaluation of Implant-Supported Fixed Complete Dentures (ISFCDs). Where do we stand?

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

10

Ιουνίου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Polyetheretherketone (PEEK) is a biocompatible thermoplastic material which has been used in dentistry for several years. A modified Technical and biologic complications of implant-supported fixed complete dentures are unfortunately quite common. Major and minor complications are significant factors affecting the success of our treatment and negatively affect the longevity of these prostheses. Data from four recent clinical studies will be presented. The association between prosthodontic factors (number of implants, prosthetic material, cantilever length, bruxism, occlusion and others) and the survival of these prostheses will be studied. Clinical recommendations and conclusions will be drawn for predictable long-term outcomes.

Objectives:

1. Understand how the incidence of technical and biological complications affects implant-supported fixed complete dentures (ISFCDs).
2. Understand the factors that are correlated to biological and mechanical complications.
3. provide clinical recommendations for predictable long-term outcomes with ISFCDs.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Konstantinos Chochlidakis 400X400
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα