Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

09

Ιουνίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Πρωτόκολλα διακλυσμών των ριζικών σωλήνων και Απολύμανση χειρουργικού πεδίου στην Ενδοδοντία: H 4η Διάσταση.

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

09

Ιουνίου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD Credit Hours

Περίληψη:
Τα στάδια της επαρκούς απολύμανσης του χειρουργικού πεδίου, της μηχανικής προετοιμασίας και των χημικών διακλυσμών επιμολυσμένων ριζικών σωλήνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Το υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) παραμένει το βασικότερο υγρό διακλυσμού. Ωστόσο, νεότερα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν τη χημική του αλληλεπίδραση με επικουρικά υγρά διακλυσμού όπως το EDTA και τη χλωρεξιδίνη, συμβάλλοντας στην παραγωγή τοξικών πτητικών ενώσεων και παραπροιόντων. Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάδειξη κλινικών επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων διακλυσμών των ριζικών σωλήνων. Έμφαση θα δοθεί στην περιγραφή της άγνωστης, μέχρι πρότινος, ‘4ης διάστασης’ των διακλυσμών και στις πιθανές επιπτώσεις σε κλινικό, εργασιακό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Επιπλέον θα περιγραφεί και η ενδεδειγμένη διαδικασία απολύμανσης χειρουργικού πεδίου πριν την ενδοδοντική πράξη.

Υποστηρικτές


Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Kostas Ioannidis 400X400
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα