Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

20

Μαΐου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Περιεμφυτευματίτιδα. Πώς αποφεύγεται; Πώς αντιμετωπίζεται;

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

20

Μαΐου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

120 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Part 1:

Part 2:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εφαρμογή οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της καθημερινής οδοντιατρικής πράξης. Υπολογίζεται ότι κατ’ έτος στο δυτικό κόσμο χρησιμοποιούνται περισσότερα από 7.000.000 εμφυτεύματα. Ο σημαντκός αριθμός ασθενών που έχουν εμφυτεύματα έχει αναδείξει τη σημασία που έχει η γνώση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των νόσων των περιεμφυτευματικών ιστών. Εάν η περιεμφυτευματίτιδα δεν προληφθεί ή τουλάχιστον δεν διαγνωστεί έγκαιρα, προκύπτει οστική καταστροφή που με τη σειρά της επιφέρει αποτυχία στην όλη θεραπευτική προσπάθεια και θέτει ερωτήματα για το εάν επελέγη η σωστή θεραπευτική προσέγγιση εξαρχής. Επιπρόσθετα, η θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας αποτελεί σημαντικό κλινικό προβληματισμό, απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και εξοπλισμό, ενώ η αποτελεσματικότητά της είναι συνήθως σημαντικά μικρότερη από την επιθυμητή.

Στην προσπάθεια θεραπείας της περιεμφυτευματίτιδας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η προσπάθεια επαναφοράς των ιστών στην αρχική τους κατάσταση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, γίνεται γύρω από ένα ξένο και μάλιστα μεταλλικό σώμα. Η καθαρότητα και η κατάσταση του εμφυτεύματος όπως και η αλληλεπίδραση του με τον κάθε ξενιστή επηρεάζουν το αποτέλεσμα και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν κατά την κατάστρωση του αρχικού σχεδίου θεραπείας.

Στα σειρά των δύο webinars που διοργανώνουμε:
• Θα δοθούν οι πλέον σύγχρονες πληροφορίες για την εντόπιση και τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου που αυξάνουν τα ποσοστά εμφάνισης περιεμφυτευματίτιδας και παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των πλέον επιτυχημένων κλινικών προσεγγίσεων
• Θα προσφερθούν σημαντικές γνώσεις που αφορούν στην καθαρότητα του εμφυτεύματος πριν από την τοποθέτηση και στα επιζήμια αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από πιθανή διάβρωση του τιτανίου
• Θα δοθούν κλινικές οδηγίες και συμβουλές για τη σχεδίαση και την εφαρμογήτων ευνοϊκότερων προσθετικών επιλογών για την ελάττωση της πιθανότητας επίπτωσης περιεμφυτευματίτιδας και
• Θα παρουσιαστούν τα πλέον σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπισή της.

Οι συνάδελφοι που θα τα παρακολουθήσουν θα επικοινωνήσουν με εξειδικευμένους κλινικούς που θα μοιραστούν μαζί τους την εμπειρία τους, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα αποκομήσουν χρήσιμες συμβουλές ώστε να εξασφαλίζουν μακροβιότερη διατήρηση υγιών περιεμφυτευματικών ιστών, μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας προσθετικών αποκαταστάσεων και σχεδίων θεραπείας, καθώς και σύγχρονες γνώσεις που θα τους προστατέψουν από προβλήματα δύσκολα στη διαχείριση, τα οποία αυξάνουν μόνο το άγχος και την απογοήτευση στην επαγγελματική καθημερινότητα.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα