Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

28

Μαΐου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νεότερα δεδομένα/ Εναρμόνιση με τα πρότυπα της αποστείρωσης χειρουργικών εργαλείων στο χώρο του οδοντιατρείου

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Πέμπτη

,

28

Μαΐου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, οι οδοντιατρικές πράξεις παρουσιάζουν αύξηση στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιφόρτιση των κλινικών ιατρών, σχετικά με την πρόληψη λοιμώξεων και την ανάγκη για επικύρωση και τεκμηρίωση της αποστειρωτικής διαδικασίας, και της ασφαλούς επανεπεξεργασίας των οδοντιατρικών εργαλείων μίας ή πολλαπλών χρήσεων στον ασθενή (EU MDR, April 2017).
Στα πλαίσια του webinar οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις βέλτιστες πρακτικές γύρω από την επανεπεξεργασία των οδοντιατρικών εργαλείων μίας ή πολλαπλών χρήσεων, όπως περιγράφονται στα Διεθνή & Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ, ISO) για την αποστειρωτική διαδικασία με ατμό υγρής θερμότητας / Class B.
Η συμμόρφωση μετά την εφαρμογή της επικαιροποιημένης γνώσης, θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην ενίσχυση και βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων οδοντιατρικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζουν στα ιατρεία τους κατά την άσκηση της κλινικής πρακτικής.

Υποστηρικτές

3M Hellas

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα