Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

03

Απριλίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2018

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Live Surgery “All-on-6 Implants with Osseodensification technique”

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

03

Απριλίου

,

2018

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

150 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

2,5 CE Credit Hours

BRIEF DESCRIPTION
Immediate full arch implant reconstruction with immediate loading depends on achieving good primary stability. Type 4 bone presents a challenge in achieving good primary stability due to loose trabecular bone. Using the Osseodensification drills it is possible to optimise the bone while drilling by compacting the bone laterally and creating a denser bone for a better primary stability.

This webinar demonstrates the use of Osseodensification drills in a full arch with type 4 bone using the All-on-6 protocol with Southern Implants

LEARNING OBJECTIVES
After watching this webinar participants will be able to understand how to:

1. Optimize the density of available bone by moving (instead of removing) the bone laterally thereby compacting the bone for better primary stability.
2. Optimize the height of bone by lifting the sinus floor.
3. Achieve screw retention with dual-axis / co-axis Southern Implants
4. Use existing teeth for optimal implant placement and bite registration.

Υποστηρικτές

southern implants hellas

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Webinar;
Πιστοποιητικό παρακολούθησης για Webinars με διοργανωτή το Ινστιτούτο Μέριμνα λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο μέχρι 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του online σεμιναρίου. To e-mail αποστολής είναι αυτό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο σεμινάριο.</span

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
webinar-dental
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα