ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Δωρεάν Οδοντιατρικά Webinars

Live Surgery “All-on-6 Implants with Osseodensification technique”

Χειρουργική Ομάδα: Dr. Costa Nicolopoulos BDS, FFD (SA) Specialist Oral & Maxillofacial Surgeon,
Dr. Petros Yuvanoglu D.M.D. Prosthodontist (TUFTS U.S.A.)

Νέο Οδοντιατρικό Webinar Απρίλιος 2018

Χειρουργική Ομάδα:
Dr. Costa Nicolopoulos BDS, cum laude, FFD (SA) Specialist Oral & Maxillofacial Surgeon,
Dr. Petros Yuvanoglu D.M.D. summa cum laude, Cert. Prosth. (TUFTS U.S.A.) Prosthodontist

Δείτε την Επαναπροβολή του Webinar

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 03 Απριλίου 2018 | 21:00 – 23:30 Ώρα Ελλάδος
Γλώσσα: Ελληνικά
Διάρκεια: 2,5 Ώρες

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Μετά την ζωντανή παρακολούθηση αυτού του webinar, οι συµµετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, που πιστοποιεί την απόκτηση 2.5 CPD Certified Credit Hours.

Παρακολουθήστε το Webinar

BRIEF DESCRIPTION
Immediate full arch implant reconstruction with immediate loading depends on achieving good primary stability. Type 4 bone presents a challenge in achieving good primary stability due to loose trabecular bone. Using the Osseodensification drills it is possible to optimise the bone while drilling by compacting the bone laterally and creating a denser bone for a better primary stability.

This webinar demonstrates the use of Osseodensification drills in a full arch with type 4 bone using the All-on-6 protocol with Southern Implants

LEARNING OBJECTIVES
After watching this webinar participants will be able to understand how to:

1. Optimize the density of available bone by moving (instead of removing) the bone laterally thereby compacting the bone for better primary stability.
2. Optimize the height of bone by lifting the sinus floor.
3. Achieve screw retention with dual-axis / co-axis Southern Implants
4. Use existing teeth for optimal implant placement and bite registration.

CASE

Παρακολουθήστε το Webinar

Sponsored by

southern implants hellas

Powered by

g-comm