Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

20

Σεπτεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Αξιολόγηση της Διατήρησης Δοντιών Έναντι Αντικατάστασής τους με Εμφύτευμα

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

20

Σεπτεμβρίου

,

2022

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD's + Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων Οδοντιατρικός Σύλλογος Γρεβενών CPD Certified Hours

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την εξέλιξη της τεχνικής αλλά και του ποσοστού επιτυχίας των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων , πολλές φορές τίθεται το ερώτημα μεταξύ των κλινικών , εάν μια συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αντιμετωπισθεί με ενδοδοντική θεραπεία ή με εμφύτευμα. Συνάμα με δεδομένη τη διαφορά βιβλιογραφίας μεταξύ των εμφυτευμάτων και των περιπτώσεων των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών και της σχετικής έλλειψης τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων για τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις των εμφυτευμάτων σε σχέση με την ενδοδοντική θεραπεία , ο προγραμματισμός της θεραπείας τέτοιων περιπτώσεων μπορεί να εξελιχθεί σε μια περίπλοκη διαδικασία .
Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σχετικά με την επιλογή ανάμεσα στα δύο αυτά θεραπευτικά σχήματα και αυτό γιατί διαφέρουν ουσιαστικά και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εκτίμησης του θεραπευτικού αποτελέσματος που εμποδίζουν την άμεση σύγκριση. Οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν τον ασθενή ( συστηματική και στοματική υγεία , καθώς και άνεση και αντίληψη της θεραπείας ) , παράγοντες που σχετίζονται με το δόντι και το περιοδόντιο ( πολφική και περιοδοντική κατάσταση ,ποιότητα και ποσότητα οστού και ανατομία των μαλακών ιστών ) και παράγοντες που σχετίζονται με τη θεραπεία (η πιθανότητα επιπλοκών κατά τη θεραπεία , οι απαιτούμενες συμπληρωματικές διαδικασίες και το θεραπευτικό αποτέλεσμα).
Η πολυπλοκότητα του ερωτήματος αυτού απαιτεί την ύπαρξη μακροπρόθεσμων , εκτενών και σαφώς καθορισμένων μελετών , όπου με απλές και ξεκάθαρες μετρήσεις ,όπως για παράδειγμα η επιβίωση με καθορισμένα πρωτόκολλα , θα μπορέσουν να μετρήσουν την κλινική απόδοση κάθε μιας από τις θεραπείες.

Υποστηρικτές

Soth Dental coltene

Το webinar πραγματοποιείται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts”

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης με 1.5 CPD Credit Hours και πως γίνεται η Μοριοδότηση του Webinar
Για το συγκεκριμένο webinar λαμβάνεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με 1.5 CPD Hours. Επιπλέον ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, και διδακτικών μονάδων είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Λυσσάρης Βασίλειος Ενδοδοντολόγος

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα