Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

niotis

Νικόλαος Νιώτης

Coach & Management Consultant

niotis

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Νιώτης είναι Business Coach και Management Consultant συνδυάζοντας την εμπειρία του από τους δύο μεγάλους αυτούς άξονες επιχειρηματικής δράσης, ανάπτυξης και σχεδιασμού.
Με 20+ χρόνια εμπειρίας στο χώρο του Management σε πολυεθνικές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις λειτούργησε με εστίαση στην ολοκλήρωση και εκτέλεση projects, ανάπτυξη και ενδυνάμωση στελεχών, βελτιστοποίηση και ανάδειξη δεξιοτήτων ανθρωπίνων ομάδων, ανάπτυξη και ενδυνάμωση ομαδικού κλίματος και συνεργασίας και διαχείριση-συντονισμό διαπραγματεύσεων κάθε επιπέδου.
Αξιοποιώντας την εμπειρία του στο Management, ολοκλήρωσε μέχρι σήμερα δύο πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Coaching. Από το 2013 είναι κάτοχος του Advanced Diploma Personal and Executive Coaching του Kingstown College-Positivity Coaching, εκπαίδευση πιστοποιημένη κατά ICF και EMCC. Τον Ιούλιο του 2020 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του ως Jungian Coach στο Jungian Coaching School , πιστοποιημένη κατά ICF.
Το τρίπτυχο λειτουργίας και δράσης του, συνίσταται στην διαρκή και πολυεπίπεδη εκπαίδευσή του, τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό του σε όλο το φάσμα της ζωής και στον αρμονικό και ισορροπημένο συνδυασμό των δύο διαφορετικών ρόλων Coach και Manager.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

Μοιραστείτε το