ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Δωρεάν Οδοντιατρικά Webinars

The Twin-Face of Smile Esthetics

Δείτε την επαναπροβολή του Webinar | Ομιλητής: Waleed M. Elshahawy Associate Professor & Course Director of Fixed Prosthodontics
Faculty of Dentistry Tanta University


Δείτε την επαναπροβολή του Webinar

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27 IOYNIOY 2018 | 20:00 – 21:30 Ώρα Ελλάδος
Γλώσσα: Αγγλικά
Διάρκεια: 1 Ώρα και 30 λεπτά
Ομιλητής: Waleed M. Elshahawy Associate Professor & Course Director of Fixed Prosthodontics
Faculty of Dentistry Tanta University

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

Δείτε το Webinar

Abstract:
Esthetic demand from patients continues to increase. Smile esthetics is not only important for patients as a matter of esthetics but extends to have a psychological benefit that could be life changing for many patients. The search for smile esthetic treatments has persisted in the routine of fixed prosthodontic professionals. Smile esthetics has main three components; teeth, gingiva, and lips. Nowadays, indirect ceramic veneers present the first class clinical conservative modality for dental and smile esthetics. In recent years, Botox and dermal fillers have made their way into dentistry for both esthetic and therapeutic reasons. They are fast becoming an integral part of everyday dental prosthetic practice. They are here to stay and with more and more uses. The lecture will make a spot on that esthetic combination of ceramic veneers modality and Botox/Fillers modality. The lecture will also give answers for some questions of controversy regarding that. It is time to broaden our horizons as a profession and use all of the tools available.

Waleed M. Elshahawy
Associate Professor & Course Director of Fixed Prosthodontics Faculty of Dentistry Tanta University
Prof. Elshahawy is currently a full time Associate Professor in Department of Fixed Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Tanta University in Egypt. He obtained Bachelor of Dental Science (1997) and Master Degree of Conservative Dentistry (2004) from Faculty of Dentistry, Tanta University. He taught Conservative Dentistry for residents and dental students. He pursued his PhD degree studies in fixed prosthodontics from Texas A&M University Baylor College of Dentistry in USA and finished PhD degree in Tanta University, in 2011, as a joint project between both dental schools. Earlier, Prof. Elshahawy obtained American National Board of Dentistry. He was a Visiting Scientist of Restorative Dental Sciences in Texas A&M University Baylor College of Dentistry in Dallas, USA for two years. He has authored and reviewed many peer-reviewed articles in various national and international journals of his research expertise. He has authored a chapter “Biocompatibility” in a published book by InTech Corporation; “Advances in Ceramics”. He has orally presented in many national and international conferences. Meanwhile, he is a board member of Editorial Board of “Journal of Biotechnology & Biomaterials”, “Mathews Journal of Dentistry”, “Journal of Medical and Dental Research”, and “Tanta Dental Journal”, and he is also a board member of the Research Ethics Committee in Tanta Faculty of Dentistry. He was awarded many awards nationally and internationally, such as 2011 Marquis Who’s Who leading achiever in America, and 2016 Best Faculty Member in Faculty of Dentistry, Tanta University (Egypt). Prof. Elshahawy was the Secretary General of Tanta International Dental Conference 2017.

Δείτε το Webinar

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.