Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

27

Ιουνίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2018

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

The Twin-Face of Smile Esthetics

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

27

Ιουνίου

,

2018

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Abstract:
Esthetic demand from patients continues to increase. Smile esthetics is not only important for patients as a matter of esthetics but extends to have a psychological benefit that could be life changing for many patients. The search for smile esthetic treatments has persisted in the routine of fixed prosthodontic professionals. Smile esthetics has main three components; teeth, gingiva, and lips. Nowadays, indirect ceramic veneers present the first class clinical conservative modality for dental and smile esthetics. In recent years, Botox and dermal fillers have made their way into dentistry for both esthetic and therapeutic reasons. They are fast becoming an integral part of everyday dental prosthetic practice. They are here to stay and with more and more uses. The lecture will make a spot on that esthetic combination of ceramic veneers modality and Botox/Fillers modality. The lecture will also give answers for some questions of controversy regarding that. It is time to broaden our horizons as a profession and use all of the tools available.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Waleed M. Elshahawy
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα