Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

21

Οκτωβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Κλινικές προσεγγίσεις για προβλέψιμη και επιτυχημένη διαχείριση σύνθετων ενδοδοντικών περιστατικών.

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

21

Οκτωβρίου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD Credit Hours

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην καθημερινή κλινική πράξη ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα μεγάλο φάσμα ενδοδοντικών περιστατικών με διάφορες δυσκολίες που δοκιμάζουν τις ικανότητές μας, την υπομονή και την αυτοπεποίθησή μας. Τεχνικές δυσκολίες κατά την εκτέλεση της θεραπείας ενδέχεται να οδηγήσουν σε ιατρογενή συμβάτατα, να επηρεάσουν τη συνολική ποιότητα της θεραπείας, και εν τέλει την έκβασή της. Παράλληλα, βιολογικές δυσκολίες αντιμετώπισης της μικροβιακής λοίμωξης του συστήματος των ριζικών σωλήνων, που συχνά παραβλέπονται στην κλινική πράξη, φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την πιθανότητα επιτυχίας, οδηγώντας συχνά σε επίμονα συμπτώματα, αδυναμία επούλωσης και πιθανή εξαγωγή του δοντιού.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις προκλήσεις, η ενδοδοντική κοινότητα εργάζεται προς τη θέσπιση κριτηρίων και αλγορίθμων που θα βοηθήσουν τον κλινικό να αποκωδικοποιήσει τις δυσκολίες του κάθε περιστατικού και να ενημερώσει εγκαίρως τον ασθενή για τις προκλήσεις και την πιθανή πρόγνωση. Ο σκοπός αυτού του webinar η παρουσίαση των πιο συχνών κλινικών προκλήσεων, μέσα απο μια σειρά αντιπροσωπευτικών περιστατικών αυξημένης δυσκολίας, και η περιγραφή χρήσιμων τεχνικών και στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. Οι προτεινόμενες κλινικές προσεγγίσεις καθοδηγούνται από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της ενδοδοντικής θεραπείας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της θεραπείας.

Το webinar πραγματοποιείται στα πλάισια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts” από το Ινστιτούτο Μέριμνα και τον Σύλλογο Ελλήνων Ενδοδοντολόγων.

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Webinar;
Πιστοποιητικό παρακολούθησης για το συγκεκριμένο Webinar, λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα