Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

12

Μαΐου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Πρακτικές έννοιες και κλινικά “tips” για επιτυχία κατά την ενδοδοντική θεραπεία

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

12

Μαΐου

,

2021

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD Credit Hours


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενδοδοντική θεραπεία θεωρείται μία από τις πλέον τεχνικά ευαίσθητες κλινικές διαδικασίες στην οδοντιατρική. Όσο μεγαλύτερη προβλεψιμότητα μπορούμε να εξασφαλίσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας, τόσο μεγαλύτερη η αυτοπεποίθησή μας να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε ενδοδοντικό περιστατικό παρουσιαστεί στο ιατρείο μας. Σε πολλές περιπτώσεις οι δυσκολίες ή τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που αντιμετωπίζουμε σχετίζονται άμεσα με κάποια παράληψη ή έλλειψη ακρίβειας σε κάποιο προηγούμενο στάδιο. Η προσοχή, επομένως, στη λεπτομέρεια κάθε βήματος είναι κρίσιμης σημασίας και σε αυτά τα πλαίσια κρίνεται χρήσιμη η διενέργεια σύντομων ελέγχων της προόδου κάθε βήματος της θεραπείας.

Η σε βάθος κατανόηση ορισμένων θεμελιωδών πρακτικών εννοιών σε συνδυασμό με την κριτική αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων του κάθε περιστατικού μας βοηθάει να εξατομικεύσουμε τη σχεδίαση κάθε θεραπείας ανάλογα με τις αναμενόμενες προκλήσεις που ενδέχεται να παρουσιαστούν, αντί να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε κάποιο άκαμπτο κλινικό πρωτόκολλο. Τί πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από την αρχική ακτινογραφία που μπορούν να καθοδηγήσουν το θεραπευτικό μας πρωτόκολλο; Ποιά απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να εξασφαλίσουμε σε κάθε δόντι πριν ακόμα ξεκινήσουμε την ενδοδοντική θεραπεία; Ποιές βασικές αρχές μας οδηγούν σε προβλέψιμη αρχική διάνοιξη και διευκολύνουν τη χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων; Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την προβλεψιμότητα της έμφραξης των ριζικών σωλήνων; Από τον προεγχειρητικό έλεγχο μέχρι την περάτωση της θεραπείας, κάθε στάδιο κρύβει λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας επιτυχημένης ή αποτυχημένης θεραπείας, μεταξύ ενός ομαλού και ευχάριστου ή ενός δύσκολου και αγχωτικού απογεύματος στο ιατρείο. Η παρούσα παρουσίαση προσβλέπει όχι στο να εξαντλήσει το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα της ενδοδοντικής θεραπείας, αλλά να επικεντρωθεί σε ορισμένα “key-concepts” που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προβλεψιμότητα κάθε βήματος της θεραπείας. Σκοπός της επίσης είναι οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν χρήσιμες πρακτικές γνώσεις και κλινικά “tips”, άμεσα εφαρμόσιμα στην καθημερινή άσκηση ενδοδοντίας στο ιατρείο τους.

Το webinar πραγματοποιείται στα πλάισια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts” από το Ινστιτούτο Μέριμνα και τον Σύλλογο Ελλήνων Ενδοδοντολόγων.

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Webinar;
Πιστοποιητικό παρακολούθησης για το συγκεκριμένο Webinar, λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 90% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα