Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

09

Μαΐου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2018

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Περιοδοντικοί προβληματισμοί στις προσθετικές αποκαταστάσεις

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

09

Μαΐου

,

2018

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Περίληψη:

Η σχέση της περιοδοντικής υγείας με την κατασκευή και λειτουργία των προσθετικών αποκαταστάσεων είναι τεκμηριωμένα αμφίδρομη. Η περιοδοντική υγεία δηλαδή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μακρόχρονη επιτυχία μιας αποκατάστασης αλλά και η σωστή κατασκευή και σχεδίαση μιας αποκατάστασης αποτελεί βασική προϋπόθεση της περιοδοντικής υγείας. Στο Webinar θα αναλυθούν οι περιοδοντικές παράμετροι που πρέπει να αξιολογούνται για την επιτυχή έκβαση του σχεδίου θεραπείας. Τέλος θα τονιστούν τα σημεία στα οποία ο κλινικός αναπόφευκτα παρεμβαίνει και στους περιοδοντικούς ιστούς κατά την κατασκευή μιας αποκατάστασης.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Dr. Nikolaos Roussos
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα