Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

27

Φεβρουαρίου

18:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Μία Μοντέρνα Προσέγγιση στο Marketing των Θεραπειών Πρόληψης, με βάση το πρωτόκολλο Guided Biofilm Therapy

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

27

Φεβρουαρίου

,

2021

Ώρα:

18:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

120 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα οδοντιατρεία είναι μικρές επιχειρήσεις που προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες με γνώμονα την υγεία του ασθενούς αλλά και την οικονομική τους βιωσιμότητα.
Οι οδοντίατροι αντιλαμβάνονται πλέον ότι η λειτουργία του οδοντιατρείου, εκτός από το κλινικό σκέλος, περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά ζητήματα διοικητικής φύσης, όπως αγορά εξοπλισμού, διατήρηση αποθεμάτων, διαφήμιση, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, προβολή των προσφερόμενων υπηρεσιών προκειμένου να διαχειριστούν σωστά το οδοντιατρείο ως μια επιτυχημένη επιχείρηση.
Σε αυτό πλαίσιο, ευθύνη του οδοντιάτρου είναι να αναδείξει τη σημασία (αξία) της παρεχόμενης θεραπείας για την υγεία του πελάτη-ασθενή με σαφή τρόπο, επισημαίνοντας τα προσδοκώμενα οφέλη και περιγράφοντας τα μέσα με τα οποία αυτή θα επιτευχθεί (θεραπευτική τεχνική, ειδικός εξοπλισμός). Μόνο τότε θα μπορέσει να διεκδικήσει μια αμοιβή ανάλογη της υπηρεσίας που θα προσφέρει.

Δύο είναι οι τάσεις που παρατηρούνται παγκοσμίως σε σχέση με την οδοντιατρική:
Η πρώτη τάση αφορά στην μεταστροφή της σκέψης των ανθρώπων από το «είμαστε ασθενείς» στο «είμαστε καταναλωτές υπηρεσιών υγείας» με διαφορετικές ανησυχίες, προσδοκίες και ανάγκες. Καταναλωτές που σήμερα είναι πιο ενημερωμένοι αλλά πολύ συχνά και παραπληροφορημένοι ή και μπερδεμένοι.
Η δεύτερη τάση αφορά στις υπηρεσίες που συνεχώς διευρύνονται, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην Αισθητική Οδοντιατρική και την Πρόληψη. Παράλληλα, η χρήση της τεχνολογίας έχει αδιαμφισβήτητα αναβαθμίσει το επίπεδο της δουλειάς μας αλλά και την ποιότητα της «θεραπευτικής εμπειρίας» από την πλευρά του ασθενή. Με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων αλλά και με διαρκή κατάρτιση δουλεύουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναδείξει πως οι θεραπείες πρόληψης με την εφαρμογή του πρωτόκολλου “GUIDED BIOFILM THERAPY” και με γνώμονα τις ανάγκες του ασθενή, μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός επιτυχημένου και προσοδοφόρου σχεδίου μάρκετινγκ σε ένα σύγχρονο οδοντιατρείο.

Υποστηρικτές

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα