Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

24

Φεβρουαρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Διαχείριση ενασβεστιωμένων ριζικών σωλήνων στην Ενδοδοντία

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

24

Φεβρουαρίου

,

2021

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD Credit Hours

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ενασβεστίωση ορίζεται ως η εναπόθεση τριτογενούς οδοντίνης στα τοιχώματα των ριζικών σωλήνων ή άμορφων σκληρών δομών στη μάζα του πολφού που προσομοιάζουν την οδοντίνη. Οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, όπως η ηλικία, η κατάσταση του δοντιού (τερηδόνα, περιοδοντική νόσος, τραύμα, ορθοδοντική μετακίνηση), διάφορες συστηματικές παθήσεις και σύνδρομα. Η συχνότητα εμφάνισης ενασβεστιώσεων στον πολφικό ιστό είναι πάνω από 90%, συνεπώς συναντάται καθημερινά στην κλινική πράξη. Η διαχείρισή της, από την εύρεση των στομίων έως την πλήρη διαβατότητα αλλά και την προπαρασκευή των ριζικών σωλήνων, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για κάθε οδοντίατρο. Συμβάματα, όπως η εκτεταμένη αφαίρεση οδοντικής ουσίας με συνέπεια την αποδυνάμωση του δοντιού και τον αυξημένο κίνδυνο κατάγματος, η μετατόπιση της πορείας του ριζικού σωλήνα, η διάτρηση και η θραύση μικροεργαλείου είναι πολύ συχνά, ενώ η αποτυχία σωστής αντιμετώπισης ενασβεστιωμένων ριζικών σωλήνων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας.

Πρωταρχικό ρόλο για την επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών διαδραματίζει η καλή γνώση της μορφολογίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων, που σε συνδυασμό με την προσεκτική μελέτη της αρχικής ακτινογραφίας, οδηγούν σε πιο προσανατολισμένη ως προς τα στόμια διάνοιξη. Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ο όρος ‘Κατευθυνόμενη διάνοιξη’ με τη βοήθεια του CBCT γεγονός που με την ταυτόχρονη απομάκρυνση της υπερκείμενης οδοντίνης με υπέρηχους και τη μεγέθυνση που προσφέρει το οπτικό μικροσκόπιο συμβάλλει σε μείωση της υπέρμετρης αφαίρεσης της οδοντικής ουσίας. Μετά την εύρεση των στομίων η αρχική διαβατότητα και η προπαρασκευή επιτυγχάνεται σταδιακά με τη χρήση κατάλληλων μηχανοκίνητων και χειροκίνητων μικροεργαλείων και χηλικών παραγόντων.
Εάν όλα τα συντηρητικά μέσα έχουν εξαντληθεί ή εάν εκτιμηθεί ότι περαιτέρω προσπάθεια πιθανόν να οδηγήσει σε σύμβαμα τότε μοναδική λύση σε δόντια με περιακρορριζικές αλλοιώσεις αποτελεί η χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία.

Υποστηρικτές

Το webinar πραγματοποιείται στα πλάισια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts” από το Ινστιτούτο Μέριμνα και τον Σύλλογο Ελλήνων Ενδοδοντολόγων.

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Webinar;
Πιστοποιητικό παρακολούθησης για το συγκεκριμένο Webinar, λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 90% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Εύα Ζάχου
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα