Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

08

Ιουλίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε

Being Impressed: Η προβλεψιμότητα στην αποτύπωση

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

08

Ιουλίου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Περίληψη:
Η προβλεψιμότητα (predictability) είναι σημαντική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της αισθητικής των προσθετικών εργασιών. Μέσω της έννοιας του TIP – Transfer Information Predictably (Mεταφορά πληροφοριών με προβλέψιμο τρόπο), η προβλεψιμότητα καθίσταται απαραίτητη για οποιαδήποτε διαδικασία αποκατάστασης. Η αποτύπωση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό στην προσθετική ροή εργασίας. Η ακρίβεια στην αποτύπωση είναι το αποτέλεσμα του χειρισμού των ιστών, της επιλογής των κατάλληλων υλικών και της σωστής τεχνικής. Στο webinar αυτό θα παρουσιαστούν όλα τα στάδια της διαδικασίας αποτύπωσης για ακίνητες, κινητές και επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις. Θα δοθεί έμφαση στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (εργαλεία τοποθέτησης νήματος, δισκάρια, συσκευές ανάμειξης ) και στην επιλογή του κατάλληλου αποτυπωτικού υλικού. Οι τεχνικές θα παρουσιαστούν με την βοήθεια video και θα χρησιμοποιηθούν διαδραστικές ερωτήσεις.
Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της αποτύπωσης. Επιτρέπει την λήψη αποτυπωμάτων ακριβείας, καθώς και την ψηφιοποίηση εκμαγείων για την κατασκευή έμμεσων συντηρητικών αλλά και εκτεταμένων αποκαταστάσεων. Στο webinar αυτό θα παρουσιαστούν τεχνικές κατασκευής ενθέτων, επενθέτων και endocrowns, με ψηφιακά μέσα καθώς και ο συνδυασμός της αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος.

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του webinar θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στην:
1. Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού για αποτύπωση
2. Επιλογή και χρήση των κατάλληλων υλικών αποτύπωσης
3. Επιλογή της κατάλληλης τεχνικής αποτύπωσης (αναλογικής ή ψηφιακής)

Υποστηρικτές

southern implants hellas

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα