Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

09

Μαρτίου

10:30π.μ.

2024

Ολοκληρώθηκε

Ημέρα της Γυναίκας: Ισορροπίες στην Οδοντιατρική

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

09

Μαρτίου

,

2024

Ώρα:

10:30π.μ.

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ημέρα της Γυναίκας: Ισορροπίες στην Οδοντιατρική"

Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας
Ομιλίες:
1. Έμφυλες Διαφοροποιήσεις – Ασπασία Γιαννίρη
2. Γυναίκα Επαγγελματίας και οι 7 Πυλώνες της Επιχειρηματικότητας – Σοφία Τσώλη
3. Ισορροπία Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής – Ιωάννα Γιάτση

Περίληψη

Η επίτευξη επαγγελματικής ισορροπίας για μια γυναίκα είναι μια σημαντική πρόκληση στη σύγχρονη κοινωνία. Ορισμένοι το ερμηνεύουν ως την ικανότητα της γυναίκας να επιτύχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής της. Αυτό μπορεί να σημαίνει την ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ εργασίας και χρόνου για την οικογένεια, την ψυχολογική και σωματική ευεξία, καθώς και την επίτευξη επαγγελματικών της στόχων.

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η επίτευξη αυτής της ισορροπίας μπορεί να απαιτεί συχνά αλλαγές στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή, καθώς και την υποστήριξη από το περιβάλλον και τις πολιτικές στο χώρο εργασίας. Η επαγγελματική ισορροπία είναι σημαντική όχι μόνο για την ευημερία της γυναίκας αλλά και για την κοινωνία συνολικά.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ημέρα της Γυναίκας: Ισορροπίες στην Οδοντιατρική"

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Dental Woman's Day

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ημέρα της Γυναίκας: Ισορροπίες στην Οδοντιατρική"

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα