Οδοντιατρικά Webinars

01

Ιουλίου

2020

20:00 Ώρα Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

01

Ιουλίου

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Η πλατφόρμα των Webinars είναι μία ευγενική προσφορά προς τους οδοντιάτρους από την φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim